Aura behandelingen:

 

Ieder mens heeft om zijn lichaam een aura, in dit aura is heel veel informatie opgeslagen.

Er zijn een aantal behandelingen die men kan proberen,

Een daarvan is een aura massage.

Inde volgende regels ga ik een uitleg geven hoe dit in zijn werk gaat.
De te behandelende persoon ligt op zijn rug op een behandel tafel.
De behandelaar legt een hand op zijn zesde chakra (voorhoofd)
En de andere hand legt hij op zijn vierde chakra (buik)

 

Na ongeveer een minuut vraagt hij zijn innerlijk kind om de aura van zijn client met een massage te genezen.

Is er een bepaald persoon,dan kan bovendien om de heling daarvan gevraagd worden.

 

Na een volgende minuut in dezelfde positie,houd hij zijn armen zo boven het buik of hart gebied van zijn client,dat de onderarmen ongeveer in een hoek van 90 graden ten opzichte van de boven armen gepositioneerd zijn.

De handen zijn met de handpalmen naar het lichaam van de client gericht.

De afstand tussen beide handen bedraagt 30 cm .

De vingers zijn een klein beetje gespreid.

 

Gedurende de  hele behandelingstijd worden de armen en de handen in deze houding met de handpalmen naar het lichaam van de client gericht.

 

Nu het spierstelsel in de bovenarmen en schouders voor zover mogelijk ontspannen.

De voor de aura massage noodzakelijke beweging vindt uitsluitend boven het schoudergewricht plaats.

De mate van ontspanning kan getest worden doordat iemand de armen van de behandelaar lichtjes aanstoot. als deze vervolgens zonder weerstand heen en weer slingeren, zijn ze ontspannen.

 

Bij de meeste mensen beginnen de armen in deze toestand zelfstandig verschillende bewegingen uit te voeren die vanuit het innerlijk kind uit het onderbewustzijn gestuurd worden. In  geen geval mag de beweging bewust opgeroepen worden! Het  gaat erom dat je de controle over de aura massage overlaat aan het innerlijk kind, aan het lichamelijk bewustzijn.

De behandelaar dient de bewegingen van zijn armen volgen. alle soorten bewegingen dienen toegestaan worden: cirkel en ellipsvormige treken en ook bewegingen van boven naar beneden. Willen de armen meer naar de benen of het hoofd, dan dient het lichaam van de behandelaar ze dienovereenkomstige te volgen.

De aura massage vindt haar natuurlijke einde als de beweging van de armen tot stilstand komt. Graag altijd 30 sec  wachten omdat het nogal eens voorkomt dat na een korte rustpauze de beweging opnieuw inzet.

Moet de behandeling om een of andere reden eerder worden gestopt. Dan dient de behandelaar te zeggen:lief innerlijk kind beeindig de aura massage nu alsjeblieft op de voor de client meest heilzame manier. de beweging van de armen zal dan na enige tijd tot rust komen, zo vlug het innerlijk kind de nodige maatregelen getroffen heeft. alsjeblieft onder geen beding de armen eenvoudig weg van het lichaam van de client afhalen!

Wie in de tweede graad ingewijd is kan in plaats van de behandeling van de 4de en 6de chakra een contact op afstand met het innerlijk kind opnemen. deze verbinding dient daarna tot het einde van de behandeling in stand gehouden te worden. aan het begin moet men het innerlijk kind om zijn medewerking bij de aura massage vragen en de stroom van de reiki kracht door meerdere versterkingstekens verhogen. Tot slot het innerlijk kind bedanken voor het afscheid uit het contact op afstand.

Duur.

Minstens 5 minuten de behandeltijd richt zich individueel naar de betreffende probleemstelling.

 

De tijdsduur van aura massages kan sterk uiteenlopen,omdat het innerlijk kind zich precies op de individuele behoeften in de betreffende situatie instelt. de hierboven uitgelegde vrije onbewust gestuurde beweging en de houding van de armen en handen zijn doorslaggevend voor de geneeskracht van de aura massage.