Welke krachten worden er zoal losgemaakt door de eerste graadinwijding?  
Het gaat om in totaal vijf punten.
De ingewijde wordt een kanaal voor Reiki . De spirituele levenskracht. Hij kan deze energievorm te alle tijden naar de aarde halen door het opleggen van zijn handen,wanneer deze nodig is .
Hiervoor hoeft hij zich niet te concentrerende energie stroomt gewoon vanzelf.
Is er Reiki nodig , dan volstaat het om de handen op te leggen om de kracht te laten stromen.
Reiki wordt altijd door diegene opgenomen die de behandeling ontvangt.
Het kan in de engere betekenis van het woord niet verzonden,maar slechts beschikbaar gesteld worden.
Er wordt een soort bescherming opgebouwd die verhindert dat de persoonlijke energie van het Reiki kanaal onbewust ook op grote schaal naar de ontvanger overgebracht wordt.

Dit verhindert een verzwakking van de behandelaar en behoedt diegene die behandeld wordt ervoor dat deze op energetisch niveau met de disharmonische structuren  van de Reiki versterker belast wordt.

Is deze bescherming niet beschikbaar ,dan kan het gebeuren dat veel energieŽn van de behandelaar in het inwendige energiesysteem van de ontvanger binnendringen en blijven,en daar problemen veroorzaken.

Dit is geen automatisch gevolg,maar het zal telkens opnieuw en op kleinere en of grotere schaal gebeuren.

Afhankelijk van zowel energetische en psychologische stabiliteit als van de behandeling heeft een dergelijke overdracht van disharmonische energieŽn zeer uiteenlopende gevolgen.

Het Reiki kanaal krijgt een bescherming die verhindert dat er disharmonische energieŽn

Van de behandelde naar de te behandelende persoon overgebracht word .

Zo blijft de behandelaar vrij van sympathieaandoeningen en ernstig verstorende,vreemde energieŽn.

Toch blijft het vermogen de ander energetisch waar te nemen bestaan.

Ook dit kan irritaties met zich meebrengen.

Daarom dienen de handen na een behandeling goed te worden gewassen met alleen koud water of dient er een aura zuiveringstechniek toegepast worden.

Bij een enigszins normale energetische en psychologische stabiliteit van de behandelaar kunnen uit de energetische waarneming geen ernstige moeilijkheden voorkomen.

Het is eerder zoals bij een film die iemand niet mooi vind of een krantenbericht dat onaangename associaties opwekt.


De sensibiliteit tegenover fijn stoffelijke energieŽn wordt verhoogd.
Veel mensen constateren na hun eerstegraads seminar dat ze plotseling totaal andere dingen kunnen waarnemen met hun handen wanneer ze deze voor langere tijd opleggen of in de aura van een levend wezen houden.

Door het regelmatig geven van Reiki en het uitvoeren van geschikte oefeningen kan deze

vaardigheid nog sterker ontwikkeld worden,met andere woorden je moet zoveel mogelijk behandelingen geven en ook zelf behandelingen zij uiterst belangrijk.

Om deze reden hoeft ieder mens maar een maal in zijn leven worden ingewijd in de eerste Reiki graad.

Overigens is het absoluut zeker dat iedereen die aan de inwijdingen van een eerstegraads seminar deelneemt dit vermogen verwerft.

Mislukte inwijdingen bestaan niet,zolang ze door een traditioneel opgeleide Reikimaster met de overgeleverde symbolen en bijbehorende mantras en rituelen zijn uitgevoerd. Misschien  klinkt dit je enigszins arrogant inde oren,want iedereen maakt tenslotte wel eens een foutje,waarom een Reikimaster dan niet.

En daarin heb je volkomen gelijk.

Maar het is niet de Master die uiteindelijk de inwijding geeft.

Hij brengt alleen het contact met de bron van de van de spirituele levensenergie.

De opperwezens dainichi nyorai en dai marishi ten, tot stand en dient als kanaal voor hun spirituele kracht,wijsheid en liefde.

Deze lichtwezens  beschikken over beduidend meer mogelijkheden als het gaat om werken met energie dan welk mens ook.

Voor hen is een Reiki inwijding iets heel simpels.

Ze zijn buiten gewoon bekwame dienaars van de scheppende kracht.

Wat mensen doen gaat gepaard met onvolkomenheden en is vergankelijk dit is een typische en uit spiritueel oogpunt belangrijke karaktertrek van mensen.

Een verbond dat echter door de scheppende kracht gesloten wordt.

Is niet onderworpen aan de wetten van de materiŽle wereld en kan geen onvolkomenheden bevatten.

Dit leert ook de ook de ervaringen met Reiki inwijdingen.

Of een Reikimaster nu moe is ,kiespijn,hoofdpijn of liefdesverdriet heeft zolang hij zich aan de traditionele inwijdingsrituelen houdt is de uitwerking hiervan volledig betrouwbaar.

Als je dit maar moeilijk kunt geloven heb ik daar alle begrip voor.

Ikzelf heb eveneens vele jaren getwijfeld tot ik me uiteindelijk heb overgegeven aan mijn altijd weer positieve ervaringen.